تبلیغات
یک ایرانی در هلند - آموزش و پرورش در کشور هلند
یک ایرانی در هلند
آموزش و پرورش در کشور هلند به صورت خاصی تقسیم بندی شده است به این صورت که تحصیل دانش آموزان بر اساس نیازها و پیشینه فردی آنها تعیین میشود.

آموزش و پرورش بر اساس گروههای سنی مختلف تقسیم بندی شده است و این دانش آموزان در این گروه های سنی متفاوت دوباره بر اساس سطح توانایی در فراگیری نیز تقسیم میگردنند.
دو نوع مدرسه در هلند وجود دارد:
۱- مدارس دولتی
۲- مدارس مخصوص مذهبی (کاتولیک، پروتستان ، یهودی و اسلامی)

بودجه هر دو این مدارس از طریق دولت تامین میگردد. البته ممکن است مدارس کمکهایی را از والدین درخواست نماید که به آن Ouderbijdrage میگویند.

روش تدریس در مدارس هلند بر اساس چندین شیوه آموزشی متفاوت صورت میگیرد.
به عنوان مثال: روش مونتسوری، پستالزی ، دالتون و ینا.   

بر اساس ارزشیابی سازمان توسعه و همکاری اقتصادی OECD
 The Organisation for Economic Co-operation and Developmentآموزش و پرورش هلند رتبه نهم در سطح جهان را در سال ۲۰۰۹ کسب نموده است که نسبت تقریبا بالایی از حد متوسط در این نوع ارزیابی ها تلقی میشود.

آموزش اجباری leerplicht در هلند از سن ۵ سالگی میباشد. هرچند که بسیاری از مدارس کودکان را از سن ۴ سالگی برای آمادگی در مدارس میپذیرند. در سن ۱۶ سالگی آموزش اجباری محدود به حضور در مدرسه حداقل دو روز در هفته میگردد.آموزش اجباری بعد از ۱۸ سال به پایان میرسد و کسی نمیتواند شخص را بعد از ۱۸ سالگی وادار به تحصیل نماید.

هر سال توسط گروهی از معلمان در مدارس تعیین میگردد که آیا دانش آموز پیشرفت لازم را داشته است یا خیر . در صورت داشتن پیشرفت دانش آموز به گروه/کلاس بالاتر ارتقاء میابد و در صورتیکه پیشرفتی نداشته باشد باید در همان
گروه/کلاس قبلی خود باقی بماند که به ان اصطلاحا blijven zitten میگویند.

تمامی مدارس توسط گروه ویژه تجسس مدارس Onderwijsinspectie بازرسی میگردنند و در صورت خلاف و یا مشاهده مواردی دیگر مورد تذکر و یا تشویق قرار میگیرند. و در بعضی موارد نیز به مدارس ابلاغ میشود تا تغییراتی را در سیاستهای آموزشی خود اعمال نمایند.

نمرات درسی  برای دروس بین  ۱ تا ۱۰ تقسیم میشود:

۱۰  فوق العاده  Uitstekend
۹   خیلی خوب  Zeer goed
۸   خوب         Goed
۷  
تقریبا کافی Ruim voldoende
۶   کافی         Voldoende
۵   تردید آمیز   Twijfelachtig
۴   غیر کافی    Onvoldoende
۳   تقریبا غیر کافی Ruim onvoldoende
۲   بد             Slecht
۱   خیلی بد      Zeer slecht
 
نمرات ۵ ,۴ ,
۳,۲, ۱ ردی تلقی میشوند.


مدرسه ابتدایی Basisschool
کودکان بین سنین ۴ تا ۱۲ سالگی دوره ابتدایی را میگذرانند.
مدارس ابتدایی دارای ۸ گروه درسی میباشند. Groep 1......Groep 8
حضور و غیاب در مدارس ابتدایی اجباری است.
کودکان ۴ سال در گروه ۱
کودکان ۵ سال در گروه ۲
گروه ۱ و ۲ را کودکستانی ها تشکیل میدهند.Kleuterschool
کودکان گروه ۳  تا گروه ۷ خواندن و نوشتن و ریاضی را در این مقاطع میاموزند.
 تدریس درس انگلیسی در بعضی از مدارس از گروه ۴ و در بعضی از مدارس دیگر از گروه ۷ آغاز میگردد.
کودکان گروه ۸ به منظور تعیین سطحشان برای دوره آموزش متوسطه بایستی امتحان بدهند که به این امتحان سیتو توتس Citotoets میگویند.
امتحان مذبور توسط موسسه مرکزی تستهای توسعه یافته
Centraal instituut voor
toetsontwikkeling تهیه شده است. البته نظر معلم گروه ۸  در تعیین سطح متوسطه شاگرد نیز بسیار حائز اهمیت میباشد.

اوراق امتحانی به مرکز مربوطه فرستاده میشود و توسط کامپیوتر تصحیح میگردد.نتایج این امتحان بعد از ۳ یا ۴ هفته اعلام میگردد.
حداقل نمره برای این تست ۵۰۱ و حداکثر نمره برای آن ۵۵۰ میباشد.
دانش آموزانی که رتبه اشان ۵۲۰  و کمتر از آن میباشد بایستی دوره
VMBO یعنی middelbaar beroepsonderwijs
را بگذرانند و دانش آموزانی که رتبه اشان ۵۴۵ و بالاتر از آن میباشد نیز بایستی دوره VWO یا به عبارتی  wetenschappelijk onderwijs را بگذرانند....

 • 501 - 522 - Basisberoepsgerichte leerweg
 • 522 - 527 - Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg
 • 524 - 528 - Kaderberoepsgerichte leerweg
 • 528 - 532 - Kaderberoepsgerichte leerweg en gemengde/theoretische leerweg het voormalige mavo
 • 530 - 535 - Gemengde/ Theoretische leerweg
 • 533 - 536 - Gemengde/Theoretische leerweg en Havo
 • 538 - 541 - Havo
 • 538 - 545 - Havo/ Vwo Brugklas
 • 545 - 550 -( Vwo (Atheneum / Gymnasium / Tweetalig onderwijs / Tvwoبعد از اعلام رتبه و مشورت با معلم گروه ۸ و صحبت با والدین ، شاگرد تعیین سطح میگردد و وارد گروهی از گروههای دبیرستان میشود. اغلب دانش اموزان در این مقطع آموزشی ۱۲ سال دارند.

دانش آموزانی که به نتیجه تعیین سطح گرفته شده اعتراضی ندارند بر طبق روند عادی و بر طبق نتیجه و مقطع اعلام شده به تحصیل خود ادامه میدهند ولی گاه والدین بچه ها به نتیجه گرفته شده برای تعیین سطح بچه هایشان اعتراض میکنند و به هیچ وجه نتیجه را نمیپذیرند.

در اینصورت
از آنجایی که در هلند مدرسه راهنمایی ندارند تمامی دانش آموزان با رتبه های متفاوتشان در دوره دبیرستان Onderwijs vootgezet دوره ای به نام Brugklas را میگذرانند.( دوره ای که به مانند پل عبور برای دانش آموزان به سطحی بالاتر میباشد.) در این سال تحصیلی دانش آموزان میاموزند که چطور خود را با تفاوتهای محیطی و آموزشی وفق دهند و با قبول مسئولیت پذیری در کارهایشان آشنا شوند.

هنگامی که بعد از سپری شدن این سال هنوز بهترین سطح دانش آموز برای دوره دبیرستانیش مشخص نشده باشد یکسال دیگر را هم در دبیرستان تحت عنوان دوره orientation
میگذرانند. ( در این دوره آشنایی بیشتر دانش آموز در رابطه با وفق پذیری با جامعه در رابطه با تفاوتها و مسئولیت پذیری میباشد.)

سال اول برای این دانش آموزان را Eerste brugjaar مینامند و و سال دوم را نیز
Tweede brugjaar مینامند.

بعد از آن دیگر بی تردید سطح دانش آموزان مشخص شده است و آنها بر اساس نمراتشان در گروههای مناسب در دبیرستان به تحصیل خود ادامه میدهند. 

در سال سوم بیشتر برایشان در مورد دوره هایی که در سالهای بالاتر باید بگذرانند توضیح میدهند و در مورد بسته های مشخص درسی در آن سالها با دانش آموزان صحبت کنند.
و دانش آموزان باید انتخاب خود را بر اساس طرح انتخابی Profielkeuze تعیین نمایند.

 از بین ۴
طرح انتخابی Profielkeuze دانش آموزان باید یک طرح Profiel را انتخاب کنند.  طرح انتخابی درسهای مربوط به خود Profielvakken را شامل میگردد.
در کنار بعضی از دروس همگانی  Basisvorming این درسها هم باید اجباری در دوره فوق برداشته شود.
 • علوم و تکنیک (شیمی، فیزیک، ریاضیات گروه ب) Natuur en Techniek
 • علوم و تندرستی(شیمی، زیست شناسی، ریاضیات گروه آ یا بالاتر) Natuur en Gezondheid
 • اقتصاد و جامعه (اقتصاد، تاریخ، ریاضیات گروه آ یا بالاتر) Economie en Maatschappij
 •  تمدن و جامعه(تاریخ، ریاضیات گروه س یا بالاتر) Cultuur en Maatschappij
سپس یک تست Profielkeuzetest از بچه ها گرفته میشود که مشخص میکند شاگرد در چه دروسی قوی و یا ضعیف است و سپس بر پایه علاقه شاگرد و نمرات و نظر معلم دوره بعدی شاگرد تعیین میشود.

گاه پیش میاید که دانش آموزانی که برای دوره VMBO  قبول شده بودنند با سپری کردن دو سال دیگر بتوانند در امتحانات  HAVO شرکت کنند و دیپلم خود را در  HAVO بگیرند و همچنین دانش آموزانی که برای دوره HAVO  قبول شده بودنند با سپری کردن دو سال دیگر بتوانند در امتحانات VWO شرکت کنند و دیپلم خود را در VWO بگیرند.

سال یک و دو در دبیرستان را Onderbouw/Eerste fase و سال سه و چهار و پنج و شش را Tweede fase / Bovenbouw میگویند.


دبیرستان Onderwijs vootgezet
دوره های دبیرستان به چندین گروه تقسیم میشود:

VMBO -
voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
HAVO -
hoger algemeen voortgezet onderwijs
VWO -
voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

 
کالج  Middelbaar beroepsonderwijs
کالج نیز دارای ۴ سطح میباشد. (دیپلم سطح ۴ کالجها معادل فوق دیپلم ما ارزشیابی میشوند.)
دیپلم MBO
middelbaar beroepsonderwijs

مدرسه عالی 
لیسانس HBO
hoger beroeponderwijs

دانشگاه
لیسانس HBO
فوق لیسانس MASTER
دکترا PHD
حال در اینجا به ترتیب به طور خلاصه در مورد تمامی این دوره ها توضیح میدهم.

دوره های دبیرستان

VMBO
voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
یک دوره ۴ ساله است که از سن ۱۲ تا ۱۶ سالگی طول میکشد.
این دوره ترکیبی از آموزش های حرفه ای و آموزش تئوری است با یک بسته درسی که شامل دروس زبان،‌ریاضیات، تاریخ، هنر و علوم میباشد.
بعد از سپری کردن ۴ سال دانش آموز میتواند وارد کالج گردد و مقطع MBO را طی کند که در این دوره آموزشی یک دوره مدیریت حرفه ای است که بیشتر دروس عملی است تا تئوری.

بعد از اتمام کالج و اخد دیپلم MBO در سطح ۴(گرفتن این دیپلم Niveau 4 MBO گاه گذراندن ۴ تا ۶ سال را طلب میکند) دانش آموز میتواند وارد Hogeschool شود و دوره HBO را طی نماید تا موفق به گرفتن لیسانس گردد. بعد از گذراندن ۴ سال و اخذ لیسانس (HBO) میتواند وارد دانشگاه شود تا فوق لیسانس و سپس دکترای خود را اخذ نماید.


HAVO
hoger algemeen voortgezet onderwijs
یک دوره ۵ ساله است که از سن ۱۲ تا ۱۷ سالگی طول میکشد.
در ۳ سال اول مانند تمام دانش آموزان دیگر  یک بسته  مشترک درسی Basisvorming را دارا میباشند که شامل دروس زبان،‌ریاضیات، تاریخ، هنر و علوم میباشد.

در سال چهارم
باید یک طرح درسی Profiel را به طور کامل انجام دهند.

 از بین ۴
طرح انتخابی Profielkeuze دانش آموزان باید یک طرح Profiel را انتخاب کنند.  طرح انتخابی درسهای مربوط به خود Profielvakken را شامل میگردد.
در کنار بعضی از دروس همگانی  Basisvorming این درسها هم باید اجباری در دوره فوق برداشته شود.
 • علوم و تکنیک (شیمی، فیزیک، ریاضیات گروه ب) Natuur en Techniek
 • علوم و تندرستی(شیمی، زیست شناسی، ریاضیات گروه آ یا بالاتر) Natuur en Gezondheid
 • اقتصاد و جامعه (اقتصاد، تاریخ، ریاضیات گروه آ یا بالاتر) Economie en Maatschappij
 •  تمدن و جامعه (تاریخ، ریاضیات گروه س یا بالاتر) Cultuur en Maatschappij
علاوه بر دروس عمومی و دروس یکی از این طرحها بایستی دروس هلندی و زبان انگلیسی را هم به اجبار بخوانند.

کسانی که طرح علوم و تکنیک را انتخاب کرده اند در آینده میتوانند دوره های تکنولوژی و علوم پایه را در مدارس عالی طی کنند.

 
کسانی که طرح علوم و تندرستی را انتخاب کرده اند در آینده میتوانند دوره های پزشکی و پیراپزشکی را در مدارس عالی طی کنند.

 کسانی که طرح اقتصاد و جامعه را انتخاب کرده اند در آینده میتوانند دوره های اقتصاد و علوم اجتماعی را در مدارس عالی طی کنند.

 کسانی که طرح تمدن و جامعه را انتخاب کرده اند در آینده میتوانند دوره های هنر و زبانهای خارجی را در مدارس عالی طی کنند.

دانش آموزانی که دیپلم خود را در  اخذ میکنند میتوانند برای رفتن به دانشگاه دو راه را طی کنند:
۱ - در دبیرستان مانده و ۱ سال دیگر دوره 
VWO را طی کرده سپس به دانشگاه بروند.
۲- به مدرسه عالی رفته و لیسانس خود را بعد از ۴ سال اخذ نموده سپس به دانشگاه رفته تا در مقطع فوق لیسانس به تحصیل بپردازند.


VWO
voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
یک دوره ۶ ساله است که از سن ۱۲ تا ۱۸ سالگی طول میکشد.
این دوره مانند دوره HAVO است که در بالا توضیح داده شد ولی دروس  در این دوره کمی مشکلترند و دوره نیز به جای ۵ سال ۶ سال میباشد.
همچنین دوره به دو دسته تقسیم میشود: Atheneum و Gymnasium
دوره Gymnasium  دانش اموزان علاوه بر دروس Atheneum باید دروس لاتین و یونانی را نیز بالاجبار بخوانند.
 
دانش آموزانی که دیپلم VWO خود را اخذ میکنند میتوانند مستقیما به دانشگاه رفته و در آنجا لیسانس خود را بگیرند و  فوق لیسانس خود را نیز بعد از آن در آنجا اخذ نمایند.
و یا
آنکه به مدرسه عالی رفته و لیسانس خود را بعد از ۴ سال اخذ نموده سپس به دانشگاه رفته تا در مقطع فوق لیسانس به تحصیل بپردازند.


دوره کالج

MBO
middelbaar beroepsonderwij
مقطع MBO یک دوره آموزشی و نوعی مدیریت حرفه ای است که بیشتر دروس عملی است تا تئوری. و با گرفتن دیپلم سطح ۴ آن شخص میتواند یا وارد بازار کار شود و یا به مدرسه عالی رود تا لیسانس خود را اخذ نماید.
(دیپلم سطح ۴ کالجها معادل فوق دیپلم ما ارزشیابی میشوند.)

دوره مدرسه عالی

لیسانس HBO
hoger beroeponderwijs
در مدارس عالی دروس متفاوتی وجود دارند که بعد از ۴ سال دانشجویان میتوانند لیسانس خود را گرفته وارد بازار کار شوند یا به دانشگاه رفته تا به تحصیل در دوره فوق لیسانس بپردازند.
 
دوره دانشگاه

لیسانس HBO
فوق لیسانس MASTER
دکترا PHD
در دانشگاه دانشجویان میتوانند بعد از گذراندن ۴ سال لیسانس گرفته و در پی آن با گذراندن ۲ سال دیگر نیز به اخذ فوق لیسانس خود نایل آیند.

بعد از آن نیز دانشجویان میتوانند به عنوان کارمند تحقیقاتی
با دریافت حقوقی معادل ۱۶۰۰ یورو (در سال ۲۰۱۰) در دانشگاه استخدام شوند و دوره دکترای خود را با تحقیقات کامل نموده و به اخذ مدرک دکترایشان در دانشگاه نایل شوند. علاوه بر جشن فارغ التحصیلی یکی از
کارهایی که بعد از گرفتن دیپلم در اینجا متداول است آویزان کردن پرچم و کیف مدرسه بر سر در خانه اشان و نصب پوستری تحت عنوان 
من قبول شدم Ik ben geslaagd پشت شیشه پنجره اطاقشان میباشد.* در هلند مدارس دولتی برای بچه های خارجی وجود دارد. اسم این مدارس internationale schalklas است و برای بچه های خارجی در  سنین ۱۲ تا ۱۸ سال میباشد که تسلط به زبان هلندی ندارند و در ضمن باید به مدرسه هم بروند.

اگر فرزندتان زیر ۱۲ سال است به شما توصیه میکنم که آنها را به مدارس عادی هلندی بفرستید. بچه ها خیلی سریع خود را با محیط وفق میدهند. بچه هایی که از همان ابتدا هلندی را در مدارس هلندی یاد میگیرند زبان هلندی را بدون لهجه صحبت میکنند که این امر بعدها بسیار به نفعشان میباشد. ممکن است حتی بخواهند که فرزندتان ۲ سال پایین تر از کلاسی که در ایران میرفته است بنشیند ولی این ارزشش را دارد و نتیجه اش را بعد که وی به راحتی به دانشگاه راه پیدا میکند می بینید.

در ضمن سعی کنید آن مدارس دولتی هلند را انتخاب کنید که معلم سر کلاس است و به بچه درس میدهد. زیرا مدارسی در هلند است که بچه ها آزادند که هر کاری که دلشان میخواهد بکنند و کسی آنها را مجبور نمیکند که درس بخوانند. این خود بچه است که تصمیم میگیرد که در مدرسه چه بکند. شیوه
آموزشی این مدارس شیوه آموزشی دالتون Dalton است و برای بچه های بازیگوش به هیچ وجه مناسب نیست.نوشته شده در تاریخ 1389/02/19 توسط یک ایرانی در غربت | نظرات ()
درباره وبلاگ
هدف از ایجاد این وبلاگ آشنایی ایرانیان با کشور هلند و آداب و رسوم این کشور میباشد۰
توجه:
۱ - قابل ذکر است که نویسنده وبلاگ از سال ۲۰۱۱ ساکن آمریکا میباشد.
۲ - درج مطالب و عکسهای این وبلاگ بدون کسب اجازه نوعی نقض حقوق کپی رایت تلقی میگردد نه اشتراک
(قابل توجه وبلاگهایی که به هیچ وجه مورد تایید من نمیباشند و از نوشته ها و عکسهای این وبلاگ بدون کسب اجازه
استفاده نموده اند.)
با تشکر یک ایرانی در غربت


»
صفحات ثابت
مطالب اخیر
آرشیو مطالب
پیوند ها
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

free counters